از طریق فرم زیر و همچنین از طریق راه های ارتباطی زیر می توانید با بنده در تماس باشید. پیشنهادات و انتقادات شما مایه دلگرمی است.


E-Mail: hamid.naghizadeh@hotmail.com

Tel: 09123643959